Sức khỏe

Tìm hiểu về bệnh cảm cúm
Tìm hiểu về bệnh cảm cúm
Tác giả

Cảm cúm là tình trạng viêm mũi cùng với viêm họng do vi-rút gây ra (có tới hơn 200 loại vi-rút gây bệnh này). Cảm cúm thông…